Forbrukslån til egenkapital og investeringer

 

fleksibelt-lanDen vanligste investeringen folk bruker forbrukslån på, er sannsynligvis nødvendigheter til hus og hjem. Vaskemaskin, TV og PC er gjengangere i så måte. Forbrukslånene går også ofte til nødvendige reparasjoner på bil og hus, samt til rent forbruk. I de siste årene er det imidlertid blitt stadig vanligere at forbrukslånene også brukes til mer tunge investeringer, som oppstart av firma og til bilkjøp. Her skiller bolig seg ut, der det er en kraftig økning i bruk av forbrukslån til egenkapital.

Krav til egenkapital for boliglån

Bankene er pliktige til å følge kravene fra Finanstilsynet når det gjelder hvor mye de kan låne ut til boligkjøp. Per i dag er grensen satt til 85% av boligens markedsverdi. Det vil si at du må selv hoste opp minimum 15% i egenkapital. Dette er vanskelig for svært mange førstegangskjøpere. Tenkt at boligen koster 2 millioner, må man spare 2 500 kroner i måneden i ti år før man har nok egenkapital. Innen den tiden kan boligprisene ha økt så mye at det var ikke noe poeng å spare uansett.

Løsningen for de som ikke har spart lenge nok, blir dermed å ta opp andre lån som går til egenkapital. Enkelte låner av arbeidsgiver eller foreldre, og får ofte gunstige betingelser, mens andre tar opp forbrukslån. Dette gir en høyere rentebelastning totalt, der forbrukslånet vil bli dyrere enn selve boliglånet. For å bøte på den ekstra kostnaden, vil det være smart å ha avdragsfrihet på boliglånet i en periode, og heller bruke ekstra innsats på nedbetaling av lånet som gikk til egenkapital.

Banker med gunstige forbrukslån til egenkapital

Det største forbrukslånet på markedet er på en halv million kroner, så lenge lånet er uten sikkerhet. Med sikkerhet finnes det sparebanker som yter enda mer på denne typen lån, men de kaller det gjerne for rammelån i stedet. Banker som har lån uten sikkerhet på 500 000 er i et mindretall og utgjør ca 15 stykk. Samtlige vil fastsette rentebetingelsene basert på din kredittscore, med billigste nominelle renter fra cirka 6,5% og oppover. Sjekk også ut https://www.forbrukslån.no/ som gir deg en oversikt over billige lån.

Et forbrukslån innvirker på boliglånets størrelse

apply_loanOm du bruker et forbrukslån til egenkapital i forbindelse med et boligkjøp, vil forbrukslånets lånesum innvirke på den totale låneevnen din. Banken som da vurdere søknaden din om boliglån, vil dermed operere med en lavere grense for hva de er villige til å låne deg. Generelt sett vil de fleste banker yte inntil 2,5 til 3 ganger din brutto årsinntekt.

Tenkt at banken at du maksimalt tåler å ha 2 millioner i gjeld, og du har 300 000 i forbrukslån, betyr dette at du maksimalt vil få rundt 1,7 millioner til boliglån. Dette er en forenkling, og du blir også vurdert i forhold til betalingsevnen din, der andre faktorer også spiller inn. For boliglån vil det i tillegg spille en rolle hvor stor sum du kan stille med til egenkapital. Du vil normalt få låne mer til boligen, dersom egenkapitalen er høy. Her kan kombinasjonen av for eksempel oppsparte penger i BSU, og et forbrukslån, gi en høy egenkapital totalt sett.

Egenkapital til bilkjøp

Kjøper du en billig bil og tar opp et lite lån, trenger du ikke alltid egenkapital. Billige biler kan i så måte skaffes nesten med hvilket som helst lån. Her har forbrukslånene den fordelen at de kan skaffes på dagen, dersom det skulle haste med å slå til på et godt tilbud, eller lignende. Ettersom bilen øker pris, blir det imidlertid mer gunstig å skaffe seg et regulært billån. Rentebetingelsene på disse lånene blir bedre dersom du har oppsparte midler til egenkapital. I mange tilfeller kreves det også en egenkapital på en viss prosent. Dette kan man også bruke forbrukslån til.

Forbrukslån når du starter firma

Forbrukslån blir også ofte brukt til investeringer i folks egen karrieremessige og forretningsmessige fremtid. Når man starter et firma, er det normalt slik at man trenger midler til å komme i gang. De fleste grundere bruker en viss tid på å få etablert seg i et marked, og det kan ta tid før inntektene begynner å rulle inn på firmakontoen. Mange låner for eksempel til nødvendig utstyr, PC, bil eller annet som er essensielt for den forretningsidéen man vil realisere. Det lånes også ofte til aksjekapital blant de som starter aksjeselskap. Kravet her er for tiden 30 000 kroner. Disse pengene må registreres på en firmakonto for at selskapet skal bli opprettet og godkjent. Pengene kan likevel tas ut igjen rett etterpå, for så å gå til tilbakebetaling av lånet de kom fra.

Lån til andre investeringer

Et forbrukslån kan riktignok brukes til hva som helst, men det er ikke alle investeringer det er hensiktsmessig å låne til. Bilkjøp er normalt noe man taper penger på fordi bilen synker raskt i verdi, men vi kjøper biler uansett fordi vi har behov for å forflytte oss. Man kan også tape på boligkjøp, selv om det historisk sett er en lønnsom investering for de fleste. Og i enda større grad enn med bil, er bolig noe vi alle har behov for uansett. For de fleste nordmenn er det i tillegg et viktig poeng å eie sin egen bolig.

Å låne penger for å investere i aksjer eller fond er derimot ikke spesielt gunstig, så fremt man ikke er svært sikker på at avkastningen blir høyere enn lånekostnadene. Derfor anbefales det at man unngår dette. Låner du for eksempel 100 000 kroner for å investere i aksjer, og betaler 12% i effektive renter, må investeringen din stige med mer enn dette for at det skal lønne seg. Synker verdien på investeringen, vil tapet bli ekstra hardt fordi du også betaler renter. Unntak kan være i aksjeselskap der man selv skal delta i driften, og dermed har direkte innvirkning på aksjenes verdi.