Slik skriver du en jobbsøknad

cv6

En godt skrevet jobbsøknad vil i svært mange tilfeller utgjøre forskjellen på om stillingen du søker på blir din, eller havner i hendene til noen helt andre. Når en bedrift utlyser en stilling begynner det nesten alltid med en søknad, og gjennom et fåtalls ord skal du få bedriften til å fatte såpass mye interesse for deg at de ønsker å innkalle deg til intervju. Statistisk sett så er det svært få av de som sender søknad som faktisk blir innkalt til intervju – så hvordan skal du skrive en jobbsøknad for å skille deg ut i mengden?

Trikset – nettopp det å skille seg ut

corporateDet høres kanskje enkelt ut, men ønsker du at du skal bli lagt nok merke til i en bunke av jobbsøknader, så er det viktig at du skiller deg ut fra de andre. Og da mener vi naturligvis på en positiv måte. Det nytter ikke å skille seg ut i den grad at man er den med flest skrivefeil eller dårligst karakterer. Det siste en arbeidsgiver vil ha er en «standard søknad» som langt på vei lyser at søkeren har brukt en standard Office-mal som man har funnet fra et enkelt Google-søk. Men hvordan skriver man en unik og interessant søknad, selv om man vet hva trikset er?

Det første du må gjøre er å bli kjent med bedriften du søker jobb hos. Masseproduserte søknader fungerer sjeldent, med mindre du søker på en stilling som krever svært lite forkunnskaper. Søknaden må være formulert og skrevet direkte til den bedriften du søker jobb hos. Da kan man skrive på en måte der man relaterer alle ens egen kunnskaper direkte opp mot det som bedriften ønsker av deg (ofte oppgitt i stillingsbeskrivelsen). Vi anbefaler at man skriver en kortfattet personlig innledning til søknaden, før man har en naturlig overgang til det som gjør deg aktuell og interessert i den stillingen du søker på.
Det er kanskje vanskelig å skryte av seg selv, men det er viktig at man gjør dette tidlig i søknaden. Gjerne på en selvsikker måte, samtidig som man kanskje fremstår som jordnær. Kombiner harde fakta (alder, bosted, nåværende jobbsituasjon og utdanning) med dine egenskaper og typiske kvaliteter (ordensmenneske, ansvarsfull, og så videre). Les over innledningen din selv etterpå, og se om dette er en interessant person som du selv kunne ha tenkt deg til å ansatt i din bedrift!

Sett deg nøye inn i stillingsbeskrivelsen

Mange skummer alt for fort igjennom det som faktisk er veldig sentralt for stillingen – nemlig stillingsbeskrivelsen. Her nevnes det hva som forventes av deg som søker, og kanskje kommer de også med noen «ekstra ønsker» til deg. Sett deg grundig inn i stillingen og hva den innebærer, og bruk flere avsnitt på å fortelle om dine kunnskaper og hva du kan dekke av det som blir etterspurt. Har du noen mangler som er tydelige, så henter du deg inn igjen med at «du er klar over manglene på disse punktene», men at du er svært villig og interessert i å lære/utvikle deg på disse punktene. Det gjelder stort sett å se muligheter, og jo mer informasjon du kan presse ut av deg selv på få ord, jo bedre er det for sjansene dine til å bli innkalt til intervju.
Alt av ekstrakompetanse kan gjerne nevnes mot slutten av søknaden, hvis du finner det naturlig. Det kan være ekstra språk, at du har førerkort hvis det er relevant for jobben eller lignende. Når du kan begynne i jobben, og at du ser veldig frem til å høre fra arbeidsgiveren. Og naturligvis at du når som helst stiller på intervju. Få andre til å lese over søknaden din før du sender den inn, og ta til deg tilbakemeldingene du får. De behøver nødvendigvis ikke selv å ha lang erfaring med søknadsskriving – det viktigste er inntrykket de sitter igjen med etter å ha lest søknaden.

Hold en spennende tone gjennom søknaden

Young businesswoman isolated over white background gesturing an open hand while holding a file

Dette avhenger naturligvis noe avhengig av hva stillingen gjelder, men de fleste arbeidsgivere vil bli nysgjerrige hvis du skriver med en noe «jovial» tone innimellom alt det formelle. En oppramsing på 500 ord der du linje for linje forteller om deg selv er sjelden interessant. Trekk frem noen relevante historier til stillingen fra fortiden din, eller snik inn noen morsomme referanser til noe som er aktuelt for stillingen. Hvis du setter deg nok inn i arbeidsgiveren din før du skriver søknaden din, så kommer du helt sikkert på noe du kan skrive i søknaden som kanskje vil få leseren til å trekke på smilebåndet, eller til å tenke at du faktisk innehar mye kunnskap om den aktuelle stillingen.

Formaliteten i en søknad må naturligvis vurderes opp mot stillingen man søker på, men på generelt grunnlag kan vi si at jo «tørrere» en søknad er, desto mindre er sjansene for at arbeidsgiveren finner det interessant å innkalle deg til intervju. Med mindre du har en CV som dekker opp for alt annet, da.

Legg ved en formell CV

Mens søknaden er ditt fristed til å fortelle hvor mye du vil ha denne stillingen og hvorfor du er kvalifisert for den, så skal CV-en være dokumentasjonen på dette med alle harde fakta på bordet. Her er det viktig at man tar med all tidligere arbeidserfaring som er relevant for stillingen. Er det snakk om en fulltidsjobb og man begynner å bli litt oppi årene, så er det neppe alle tidligere stillinger (helgejobber, sommerjobber og så videre) som er relevante å ha med. Pass også på at du ikke har huller i CV-en, og i så fall bør du forklare hvorfor det ser ut som at du gikk uten jobb i to år på rad.

Ta også med all annen kompetanse som kan få deg til å fremstå som en dyktig person, enten det er snakk om kurs du har tatt eller førerkort for andre klasser enn vanlig personbil. Husk at CV-en på mange måter er den som avgjør om du faktisk er kvalifisert for stillingen, så her er det viktig at du klarer å dokumentere den kompetansen du har.